Обука о спровођењу Стратегије комуникације

Подсетник за јединице локалне самоуправе и Аутономну покрајину Војводине
02/03/2018
Позив за подношење понуда за јавну набавку „Услуга стручне подршке функционисању ИТ система“
12/03/2018

Обука о спровођењу Стратегије комуникације

print

Обуком о спровођењу Стратегије комуникације успешно је завршен циклус обука о комуникацији, у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“, који Агенција за борбу против корупције спроводи у сарадњи са Националном агенцијом за борбу против корупције, Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије, као и Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније.

Обука за запослене у Агенцији, укључујући и највише руководство, усмерена је на унапређење знања и вештина у вези са спровођењем Стратегије комуникације Агенције, која обухвата интерну и екстерну комуникацију, као и примере добрих пракси у овој области. Твининг експерти подржали су и израду овог документа.

Двогодишњи пројекат, у вредности од два милиона евра, спроводи се од јула 2016. године. Финансиран је средствима Европске уније као део ИПА 2013 програма.

Више информација о Твининг пројекту можете видети овде.

.