Обукама о изради и спровођењу плана интегритета присустовала 742 учесника из 465 институција у Србији

Народна скупштина изабрала четири члана Одбора Агенције за борбу против корупције
20/07/2017
Семинари – планови интегритета – 2017.
21/07/2017

Обукама о изради и спровођењу плана интегритета присустовала 742 учесника из 465 институција у Србији

print
Агенција за борбу против корупције је, у складу са својим годишњим Планом и програмом рада, реализовала циклус семинара и обука у марту, априлу, мају и јуну 2017. године године у 10 градова и општина у Србији на тему: „Израда и спровођење плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења“. Семинари су били намењени представницима државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Општи циљ ових обука је развијање знања и свести о значају увођења плана интегритета као превентивног институционалног механизма за спречавање корупције и других неправилности. Осим тога, циљеви су и упознавање чланова радних група за израду плана интегритета са: појмом, сврхом и циљем израде плана интегритета; упоредном праксом израде плана интегритета; процесом израде плана интегритета кроз фазе; начином израде плана интегритета у складу са усвојеним нацртима (моделима) планова интегритета у електронској форми (путем апликације); начином процене интензитета ризика. Такође, користи се прилика за разјашњење спорних питања и нејасноћа везаних за израду плана интегритета по фазама, давањем могућности учесницима семинара да постављају питања о дилемама везаним за израду плана интегритета.

Обуке су одржане у: Апатину, Бачкој Тополи, Бору, Нишу, Пожеги, Врњачкој Бањи, Јагодини, Зрењанину, Шапцу и неколико обука у Београду. Овим обукама присуствовала су 742 учесника из 465 институција.

Подсећамо да је у току процес спровођења другог циклуса планова интегритета, те да је рок за његову израду 31. октобар 2017. године. О другом циклусу и обавезама у вези са његовим спровођењем, можете видети овде.

Планови интегритета су као новина у правном систему у Србији уведени са почетком примене Закона о Агенцији за борбу против корупције, 2010. године. Све информације о појму плана интегритета, о првом циклусу његове примене као законске обавезе, као и о резултатима, можете видети овде.

Фотогалерија са семинара