Обавештење функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

Vladan Joksimović Elected Head of the Regional Anti-Corruption Initiative
24/01/2017
The Anti-Corruption Agency Board Elected Acting Director of the Agency
27/01/2017

Обавештење функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

print
Screenshot from 2016-01-14 09:54:56  Агенција за борбу против корупције подсећа функционере који су са стањем на дан 31. децембра 2016. године имали промене у имовини и приходима, које прелазе износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, приближно 4.400 евра, да су дужни да до 31. јануара 2017. године поднесу Извештај о битним променама.

На основу званичних података Републичког завода за статистику, годишња републичка просечна нето зарада у 2016. години је 553.164,00 динара.