Obaveštenje u vezi sa Javnim pozivom za posmatrače izborne kampanje

Agencija objavljuje Javni poziv za posmatrače izborne kampanje
05/02/2016
Nacrt zakona o javnim preduzećima – potrebno otkloniti rizike korupcije
09/02/2016

Obaveštenje u vezi sa Javnim pozivom za posmatrače izborne kampanje

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije obaveštava građanke i građane zainteresovane da se prijave za posmatrače izborne kampanje da se prijave poslate i-mejlom NE UZIMAJU u obzir. Detalji procesa prijavljivanja, kao i izbora kandidata, navedeni su u tekstu Javnog poziva.

U nastavku navodimo neke delove Javnog poziva u vezi sa procedurom prijave, kao i kontakte za dodatne informacije.

„Javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje je otvoren od 06.02. do 13.02.2016. godine.

Popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom podnosi se u štampanoj verziji, u zatvorenoj koverti lično u pisarnici Agencije ili preporučeno poštom na sledeću adresu:

Agencija za borbu protiv korupcije
Carice Milice 1
11000 Beograd

Na koverti obavezno naznačiti ime, prezime i adresu pošiljaoca, kao i naznaku ‘Prijava za posmatrače izborne kampanje’.

Za dodatne informacije i pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja, zainteresovani kandidati se mogu obratiti putem elektronske pošte na adresu posmatrac@acas.rs ili na telefon 011/4149-110 svakog radnog dana u terminu od 08-15 časova, kontakt osoba Nada Radović.“

Vest o objavi Javnog poziva sa pratećom dokumentacijom (Obrazac prijave) možete naći ovde.