Обавештење у вези са Јавним позивом за посматраче изборне кампање

Агенција објављује Јавни позив за посматраче изборне кампање
05/02/2016
Нацрт закона о јавним предузећима – потребно отклонити ризике корупције
09/02/2016

Обавештење у вези са Јавним позивом за посматраче изборне кампање

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције обавештава грађанке и грађане заинтересоване да се пријаве за посматраче изборне кампање да се пријаве послате и-мејлом НЕ УЗИМАЈУ у обзир. Детаљи процеса пријављивања, као и избора кандидата, наведени су у тексту Јавног позива.

У наставку наводимо неке делове Јавног позива у вези са процедуром пријаве, као и контакте за додатне информације.

„Јавни позив за пријављивање кандидата за посматраче изборне кампање је отворен од 06.02. до 13.02.2016. године.

Попуњен и својеручно потписан образац пријаве са пратећом документацијом подноси се у штампаној верзији, у затвореној коверти лично у писарници Агенције или препоручено поштом на следећу адресу:

Агенција за борбу против корупције
Царице Милице 1
11000 Београд

На коверти обавезно назначити име, презиме и адресу пошиљаоца, као и назнаку ‘Пријава за посматраче изборне кампање’.

За додатне информације и питања у вези са поступком пријављивања, заинтересовани кандидати се могу обратити путем електронске поште на адресу posmatrac@acas.rs или на телефон 011/4149-110 сваког радног дана у термину од 08-15 часова, контакт особа Нада Радовић.“

Вест о објави Јавног позива са пратећом документацијом (Образац пријаве) можете наћи овде.