Obaveštenje političkim subjektima

Predstavljena nova didaktička sredstva namenjena predavačima iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru
27/04/2016
Obaveštenje političkim subjektima
06/05/2016

Obaveštenje političkim subjektima

print
Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbama člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.