Обавештење политичким субјектима

Coordination Meeting on Malpractice in the Process of Selecting Text Books
13/04/2016
New Didactic Tools for Trainers in the Field of Ethics and Integrity in the Public Sector
17/05/2016

Обавештење политичким субјектима

print
Агенција за борбу против корупције подсећа политичке субјекте да су према одредбама члана 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи дужни да Агенцији поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.