OBAVEŠTENJE političkim subjektima u vezi sa podnošenjem godišnjeg finansijskog izveštaja

Presedan je optuživati Agenciju
12/04/2017
Agencija poziva instituciju Poverenika da izvrši uvid u predmet – Siniša Mali
12/04/2017

OBAVEŠTENJE političkim subjektima u vezi sa podnošenjem godišnjeg finansijskog izveštaja

print
Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, da su prema odredbi člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti dužni da podnesu Agenciji godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu do 15. aprila 2017. godine. Imajući u vidu da je poslednjeg dana roka subota, rok se pomera do prvog narednog radnog dana, odnosno do 18. aprila 2017. godine.

Obrazac godišnjeg finansijskog izveštaja moguće je preuzeti na internet prezentaciji Agencije (u levom meniju – Uputstva i obrasci; u desnoj koloni – ELEKTRONSKI OBRASCI AGENCIJE).