ОБАВЕШТЕЊЕ политичким субјектима у вези са подношењем годишњег финансијског извештаја

Преседан је оптуживати Агенцију
12/04/2017
Агенција позива институцију Повереника да изврши увид у предмет – Синиша Мали
12/04/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ политичким субјектима у вези са подношењем годишњег финансијског извештаја

print
Znak Horizontalno CirilicaАгенција за борбу против корупције подсећа све политичке субјекте који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке, да су према одредби члана 28. Закона о финансирању политичких активности дужни да поднесу Агенцији годишњи финансијски извештај за 2016. годину до 15. априла 2017. године. Имајући у виду да је последњег дана рока субота, рок се помера до првог наредног радног дана, односно до 18. априла 2017. године.

Образац годишњег финансијског извештаја могуће је преузети на интернет презентацији Агенције (у левом менију – Упутства и обрасци; у десној колони – ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАСЦИ АГЕНЦИЈЕ).