Обавештење о усвајању ревидираног Акционог плана за спровођење антикорупцијске стратегије и позив одговорним субјектима

Danish Charge d’Affaires in Belgrade Visits the Anti-Corruption Agency
07/07/2016
New Group of Trainees in the Field of Ethics and Integrity and Public Sector
03/08/2016

Обавештење о усвајању ревидираног Акционог плана за спровођење антикорупцијске стратегије и позив одговорним субјектима

print
logo_acas_cirВлада Републике Србије је 30. јуна 2016. године усвојила ревидирани Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС“, бр. 61/16 од 07.07.2016. године).

Ревидирани Акциони план више не садржи мере и активности које се у истом или сличном облику налазе у Акционом плану за Поглавље 23, из њега су избрисане мере и активности које су реализоване у претходном периоду, док је одређен број мера и активности и осталих елемената Акционог плана претрпео мање или веће измене у формулацијама, услед уочених тешкоћа у примени и надзору над применом Стратегије и Акционог плана.

Позивамо одговорне субјекте да извештај за други квартал 2016. године, за чије подношење рок истиче 15. јула 2016. године, пошаљу у складу са обавезама из Акционог плана чија је примена почела 6. септембра 2013. године, а да од трећег кварталног извештаја за 2016. годину отпочну са извештавањем о реализацији обавеза утврђених ревидираним документом.

Документ можете преузети овде, или на интернет презентацији Владе Републике Србије.