Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima

Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima
12/07/2016
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije
19/07/2016

Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima

print
Vlada Republike Srbije je 30. juna 2016. godine usvojila revidirani Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, br. 61/16 od 07.07.2016. godine).

Revidirani Akcioni plan više ne sadrži mere i aktivnosti koje se u istom ili sličnom obliku nalaze u Akcionom planu za Poglavlje 23, iz njega su izbrisane mere i aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu, dok je određen broj mera i aktivnosti i ostalih elemenata Akcionog plana pretrpeo manje ili veće izmene u formulacijama, usled uočenih teškoća u primeni i nadzoru nad primenom Strategije i Akcionog plana.

Pozivamo odgovorne subjekte da izveštaj za drugi kvartal 2016. godine, za čije podnošenje rok ističe 15. jula 2016. godine, pošalju u skladu sa obavezama iz Akcionog plana čija je primena počela 6. septembra 2013. godine, a da od trećeg kvartalnog izveštaja za 2016. godinu otpočnu sa izveštavanjem o realizaciji obaveza utvrđenih revidiranim dokumentom.

Dokument možete preuzeti ovde, ili na internet prezentaciji Vlade Republike Srbije.