Obaveštenje o načinu podnošenja Izveštaja o imovini i prihodima

Saopštenje Odbora Agencije
19/01/2018
Podsetnik za funkcionere o podnošenju Izveštaja o bitnim promenama
25/01/2018

Obaveštenje o načinu podnošenja Izveštaja o imovini i prihodima

print
Zbog velikog broja dostavljenih Izveštaja o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj) koji ne sadrže potpune podatke, Agencija za borbu protiv korupcije je doradila obrazac Izveštaja, tako što se kao obavezna polja moraju navesti podaci: „Tekući računi (dinarski i devizni)“ i „Ostali bankarski (dinarski i devizni) računi“. Ukoliko funkcioner ne poseduje tekući ili neki drugi bankarski račun, potrebno je da u navedena polja unese „-“ (minus).

Ukoliko se javi problem prilikom popunjavanja Izveštaja, potrebno je da skinete novu verziju obrasca Izveštaja i popunite ga na način kako je predviđeno u Uputstvu za popunjavanje formulara izveštaja o imovini, a koje možete preuzeti na sajtu Agencije u baneru „Uputstva i smernice“ (direktan link).

Potrebno je da Vam internet pretraživač za preuzimanje i otvaranje obrasca bude „Mozila Firefox“.

Takođe, potrebno je da, ukoliko nemate, sa internet prezentacije Agencije u baneru Obrasci (direktan link) besplatno preuzmete program „Adobe Reader“ (verzija 9 ili novija) kako biste mogli da popunite Izveštaj.

Nakon dobijanja bar koda, odštampajte obrazac, potpišite ga i pošaljite na adresu: Carice Milice 1, 11000 Beograd.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji za borbu protiv korupcije, Odeljenju za vođenje registara i posebnih evidencija na telefon 011/4149100 (taster 4).