Обавештење о начину подношења Извештаја о имовини и приходима

Саопштење Одбора Агенције
19/01/2018
Подсетник за функционере о подношењу Извештаја о битним променама
25/01/2018

Обавештење о начину подношења Извештаја о имовини и приходима

print
Због великог броја достављених Извештаја о имовини и приходима (у даљем тексту: Извештај) који не садрже потпуне податке, Агенција за борбу против корупције је дорадила образац Извештаја, тако што се као обавезна поља морају навести подаци: „Текући рачуни (динарски и девизни)“ и „Остали банкарски (динарски и девизни) рачуни“. Уколико функционер не поседује текући или неки други банкарски рачун, потребно је да у наведена поља унесе „-“ (минус).

Уколико се јави проблем приликом попуњавања Извештаја, потребно је да скинете нову верзију обрасца Извештаја и попуните га на начин како је предвиђено у Упутству за попуњавање формулара извештаја о имовини, а које можете преузети на сајту Агенције у банеру „Упутства и смернице“ (директан линк).

Потребно је да Вам интернет претраживач за преузимање и отварање обрасца буде „Mozila Firefox“.

Такође, потребно је да, уколико немате, са интернет презентације Агенције у банеру Обрасци (директан линк) бесплатно преузмете програм „Adobe Reader“ (верзија 9 или новија) како бисте могли да попуните Извештај.

Након добијања бар кода, одштампајте образац, потпишите га и пошаљите на адресу: Царице Милице 1, 11000 Београд.

За све додатне информације можете се обратити Агенцији за борбу против корупције, Одељењу за вођење регистара и посебних евиденција на телефон 011/4149100 (тастер 4).