OBAVEŠTENJE za odgovorne subjekte iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Direktorka Agencije na Godišnjoj konferenciji sudija prekršajnih sudova
23/10/2015
Drugi pišu: „Ubijte glasnika“
26/10/2015

OBAVEŠTENJE za odgovorne subjekte iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

print
OBAVEŠTENJE ZA ODGOVORNE SUBJEKTE IZ AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE OD 2013. DO 2018. GODINE

Obaveštavamo vas da je u septembru 2015. godine otpočeo proces revizije Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u kojem Agencija za borbu protiv korupcije učestvuje na poziv Ministarstva pravde. Revizija je predviđena kao jedna od obaveza u samom Akcionom planu i vrši se na osnovu ocene ispunjenosti Strategije iz dosadašnjih izveštaja Agencije, uočenih teškoća u primeni i nadzoru nad primenom ove strategije, kao i u skladu s istim ili suštinski sličnim obavezama iz Nacrta akcionog plana za Poglavlje 23.

Posebna napomena za jedinice lokalne samouprave i teritorijalne autonomije

Imajući u vidu navedeno, Agencija za borbu protiv korupcije je zastala s aktivnostima na izradi modela lokalnih i pokrajinskih antikorupcijskih planova, uzimajući u obzir okolnost da će rok za njihovu izradu, u skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 23, biti pomeren na četvrti kvartal 2016. godine. Istovremeno će rok za jedinice lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, da usvoje svoje planove i osnuju tela za njihovo praćenje, biti pomeren na drugi kvartal 2017. godine.