ОБАВЕШТЕЊЕ за одговорне субјекте из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције

Директорка Агенције на Годишњој конференцији судија прекршајних судова
23/10/2015
Други пишу: „Убијте гласника“
26/10/2015

ОБАВЕШТЕЊЕ за одговорне субјекте из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције

print
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДГОВОРНЕ СУБЈЕКТЕ ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ

Обавештавамо вас да је у септембру 2015. године отпочео процес ревизије Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у којем Агенција за борбу против корупције учествује на позив Министарства правде. Ревизија је предвиђена као једна од обавеза у самом Акционом плану и врши се на основу оцене испуњености Стратегије из досадашњих извештаја Агенције, уочених тешкоћа у примени и надзору над применом ове стратегије, као и у складу с истим или суштински сличним обавезама из Нацрта акционог плана за Поглавље 23.

Посебна напомена за јединице локалне самоуправе и територијалне аутономије

Имајући у виду наведено, Агенција за борбу против корупције је застала с активностима на изради модела локалних и покрајинских антикорупцијских планова, узимајући у обзир околност да ће рок за њихову израду, у складу са Акционим планом за Поглавље 23, бити померен на четврти квартал 2016. године. Истовремено ће рок за јединице локалне самоуправе и територијалне аутономије, да усвоје своје планове и оснују тела за њихово праћење, бити померен на други квартал 2017. године.