Обавеза пријаве имовине и прихода – подсетник за функционере

Агенција покренула иницијативу за допуне Закона о донацијама
17/06/2016
Делегација црногорске Агенције за спрјечавање корупције у посети Агенцији за борбу против корупције
22/06/2016

Обавеза пријаве имовине и прихода – подсетник за функционере

print
logo_acas_cirУ наступајућем периоду, након одржаних избора, подсећамо на законске обавезе у вези са пријавом имовине и прихода функционера.

Извештај о имовини и приходима се, сходно одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, подноси Агенцији у законом прописаном року од 30 дана од дана избора, именовања или постављења функционера на јавну функцију, односно од престанка обављања јавне функције.

Функционер који је поново изабран, постављен или именован на исту јавну функцију, као и функционер коме је престала јавна функција, али је у периоду од 30 дана од престанка те, изабран, именован или постављен на нову јавну функцију:

уколико није имао промена у имовини и приходима у периоду обављања јавне функције у односу на претходни Извештај, Агенцији треба да достави својеручно потписан допис у коме ће навести следеће податке: у случају реизбора (назив јавне функције, датум престанка и датум поновног избора, постављења или именовања, уз напомену да није имао промене у имовини и проходима у односу на последњи поднет Извештај), односно у случају ступања на нову функцију (назив претходне јавне функције и датум престанка, као и податке о новој функцији – назив, датум почетка, све приходе које остварује на основу нове јавне функције и друге податке у вези са функцијом – и напомену да није имао других промена у имовини и приходима у односу на последњи поднет Извештај);

уколико је имао промена у имовини и приходима у периоду обављања јавне функције у односу на претходни Извештај дужан је да Агенцији поднесе нови Извештај, у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције и Правилником о регистру функационера и регистру имовине.

* Закон о Агенцији за борбу против корупције погледајте овде.
* Правилник о регистру функционера и регистру имовине погледајте овде.
* „Водич за функционере“, са детаљним упутсвима, погледајте овде.
* Упутство за попуњавање формулара извештаја о имовини погледајте овде.