Nova grupa predavača obučena da sprovodi obuke o etici i integritetu

Agencija izradila Model pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP)
12/05/2017
AGENCIJA IZRADILA MODELE lokalnog i pokrajinskog antikorupcijskog plana
16/05/2017

Nova grupa predavača obučena da sprovodi obuke o etici i integritetu

print
Još jedanaest učesnika zaposlenih u institucijama javnog sektora AP Vojvodine, uspešno je završilo obuku za trenere u oblasti etike i integriteta. Obuka je održana u periodu od 8. do 12. maja 2017. godine u Novom Sadu.

Prva četiri dana obuke učesnici su sticali osnovna znanja i veštine za sprovođenje obuke koja će usvajanjem novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i revidiranim Akcionim planom, biti obavezna za sve zaposlene u javnom sektoru.

Poslednjeg dana obuke učesnici su polagali test znanja i praktično izveli deo programa čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde o završenoj obuci.

Treneri će nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti zaduženi za sprovođenje obuke u institucijama javnog sektora.

Podsećamo da se obuke o etici i integritetu sprovode u institucijama sa ciljem osnaživanja zaposlenih da prepoznaju situacije u kojima ispravnom odlukom i postupanjem, a u skladu sa postojećim propisima, čuvaju svoj integritet.