Нова група предавача обучена да спроводи обуке о етици и интегритету

Агенција израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП)
12/05/2017
АГЕНЦИЈА ИЗРАДИЛА МОДЕЛЕ локалног и покрајинског антикорупцијског плана
16/05/2017

Нова група предавача обучена да спроводи обуке о етици и интегритету

print
Још једанаест учесника запослених у институцијама јавног сектора АП Војводине, успешно је завршило обуку за тренере у области етике и интегритета. Обука је одржана у периоду од 8. до 12. маја 2017. године у Новом Саду.

Прва четири дана обуке учесници су стицали основна знања и вештине за спровођење обуке која ће усвајањем новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, a у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и ревидираним Акционим планом, бити обавезна за све запослене у јавном сектору.

Последњег дана обуке учесници су полагали тест знања и практично извели део програма чиме су испунили критеријуме за добијање потврде о завршеној обуци.

Тренери ће након усвaјања новог Закона о Агенцији за борбу против корупције бити задужени за спровођење обуке у институцијама јавног сектора.

Подсећамо да се обуке о етици и интегритету спроводе у институцијама са циљем оснаживањa запослених да препознају ситуације у којима исправном одлуком и поступањем, а у складу са постојећим прописима, чувају свој интегритет.