Nisu usvojeni proklamovani strateški ciljevi u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Agencija je objavila mišljenja o dva nacrta zakona čiji je predlagač Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
12/06/2015
Podrška LAF-u Grada Niša
19/06/2015

Nisu usvojeni proklamovani strateški ciljevi u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

print
Znak-Horizontalno-CirilicaMinistarstvo pravde pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, povodom kojeg je održana javna rasprava. Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama ovog nacrta Agencija je uputila Ministarstvu 10. juna.

Nacrtom zakona uvode se pojedina krivična dela značajna za borbu protiv korupcije, s tim što je kod pojedinih potrebno precizirati radnje izvršenja. S druge strane, Nacrtom zakona nisu predviđene sve potrebne izmene predviđene strateškim okvirom za borbu protiv korupcije, odnosno nije izvršeno potrebno dodatno usaglašavanje sa međunarodnim standardima koji proizlaze iz potvrđenih međunarodnih ugovora. Konkretno, Nacrt zakona ne predviđa uvođenje krivičnog dela nezakonito bogaćenje, niti obuhvata izmene i dopune koje proizlaze iz preporuka i sugestija datih u Izveštaju o praćenju sprovođenja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u prvom ciklusu, odnosno u Izveštaju o ispunjenosti preporuka ekspertskog tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – Grupe država protiv korupcije (GREKO).

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih nedostataka doprinelo ostvarivanju proklamovanog cilja iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije – unapređenju materijalnog krivičnog zakonodavstva i dodatnom usklađivanju sa međunarodnim standardima.

Mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika možete videti ovde.