Нису усвојени прокламовани стратешки циљеви у Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика

Агенција је објавила мишљења о два нацрта закона чији је предлагач Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12/06/2015
Подршка ЛАФ-у Града Ниша
19/06/2015

Нису усвојени прокламовани стратешки циљеви у Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика

print
Znak-Horizontalno-CirilicaМинистарство правде припремило је Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика, поводом којег је одржана јавна расправа. Мишљење о процени ризика корупције у одредбама овог нацрта Агенција је упутила Министарству 10. јуна.

Нацртом закона уводе се поједина кривична дела значајна за борбу против корупције, с тим што је код појединих потребно прецизирати радње извршења. С друге стране, Нацртом закона нису предвиђене све потребне измене предвиђене стратешким оквиром за борбу против корупције, односно није извршено потребно додатно усаглашавање са међународним стандардима који произлазе из потврђених међународних уговора. Конкретно, Нацрт закона не предвиђа увођење кривичног дела незаконито богаћење, нити обухвата измене и допуне које произлазе из препорука и сугестија датих у Извештају о праћењу спровођења Конвенције Уједињених нација против корупције у првом циклусу, односно у Извештају о испуњености препорука експертског тела Савета Европе за борбу против корупције – Групе држава против корупције (ГРЕКО).

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање уочених недостатака допринело остваривању прокламованог циља из стратешких докумената за борбу против корупције – унапређењу материјалног кривичног законодавства и додатном усклађивању са међународним стандардима.

Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика можете видети овде.