Народна скупштина изабрала четири члана Одбора Агенције за борбу против корупције

Објављена Листа вредновања и рангирања пријављених предлога пројеката
10/07/2017
Обукама о изради и спровођењу плана интегритета присустовала 742 учесника из 465 институција у Србији
20/07/2017

Народна скупштина изабрала четири члана Одбора Агенције за борбу против корупције

print

Народна скупштине изабрала је данас 20. јула четири члана Одбора Агенције за борбу против корупције. На предлог председника Републике Александра Вучића, Народна скупштина је за члана Одбора изабрала доцента на Правном факултету Универзитета у Београду Милоша Станковића. На предлог Врховног касационог суда изабран је судија Врховног суда Србије у пензији Слободан Газивода. Доценткиња на Економском факултету Универзитета у Нишу Јелена Станковић изабрана је на предлог Државне ревизорске институције, а на предлог Социјално-економског савета изабран је Иван Ковачевић, генерални директор Акционарског друштва за културу, образовање, издаваштво и маркетинг „Ђуро Салај“ Београд. Поред проф. др Драгана Митровића, редовног професора на Правном факултету Универзитета у Београду, који врши функцију председника Одбора Агенције и Данице Маринковић, члана Одбора Агенције, судије Апелационог суда у Крагујевцу у пензији, избором четири нова члана Одбор Агенције имаће шесторо чланова. Агенција се нада да ће у што скорије време бити изабрана и остала три члана Одбора Агенције. У пуном саставу Одбор Агенције има девет чланова које бира парламент на четири године, а овлашћени предлагачи су Административни одбор Народне скупштине, председник Републике, Влада Републике Србије, Врховни касациони суд, Државна ревизорска институција, заштитник грађана и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, путем заједничког договора, Социјално-економски савет, Адвокатска комора Србије, удружења новинара у Републици Србији, путем заједничког договора.                                                                                                                                                                                                                                        На основу Закона о Агенцији за борбу против корупције Одбор Агенције бира и разрешава директора Агенције, одлучује о увећању плате директора, одлучује о жалбама на одлуке директора којима се изричу мере у складу са овим законом, усваја годишњи извештај о раду Агенције који подноси Народној скупштини, врши надзор над радом и имовинским стањем директора, предлаже буџетска средства за рад Агенције, доноси пословник о свом раду и врши друге послове одређене овим законом. Одбор Агенције одлучује већином гласова свих чланова. Према закону, један члан Одбора може највише два пута да буде биран на исту функцију.