Model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

Obučena nova grupa predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru
03/04/2017
Studijska poseta Italiji
12/04/2017

Model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

print
Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave. Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana izrađen je na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou, koju je Agencija izradila, takođe u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.35.) i objavila u decembru 2016. godine. Skupštine svih jedinica lokalne samouprave u Srbiji, takođe u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.37.), treba da do 30. juna 2017. godine usvoje svoje lokalne antikorupcijske planove i obrazuju stalno radno telo za praćenje i sprovođenje plana, u skladu s ovim modelom. Akcioni plan za Poglavlje 23 Vlada Republike Srbije usvojila je u aprilu 2016. godine.

O Nacrtu modela, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, 8. marta 2017. godine organizovana je diskusija kojoj su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i organizacija civilnog društva koje se bave ovom temom.

U periodu od 15. do 30. marta 2017. godine nova verzija nacrta objavljena je na internet stranici Agencije, a zainteresovana javnost je pozvana da u tom periodu dostavi svoje komentare i sugestije na ovaj dokument.

Na osnovu svih prikupljenih komentara i sugestija tekst je unapređen, a njegova finalna verzija je dostupna ovde (doc verzijapdf verzija).

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se upoznaju s ovim dokumentom i da na osnovu njega izrade svoje lokalne antikorupcijske planove i obrazuju stalno radno telo za praćenje i sprovođenje ovih planova do 30. juna 2017. godine, u skladu sa obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.37.).

Obaveštavamo vas da će se Model, zahvaljujući podršci Stalne konferencije gradova i opština, uskoro pojaviti i u formi publikacije.