Модел локалног антикорупцијског плана за јединице локалне самоуправе

Обучена нова група предавача за област етике и интегритета у јавном сектору
03/04/2017
Студијска посета Италији
12/04/2017

Модел локалног антикорупцијског плана за јединице локалне самоуправе

print
Znak Horizontalno CirilicaАгенција за борбу против корупције је, уз подршку Сталне конференције градова и општина, а у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе. Нацрт модела локалног антикорупцијског плана израђен је на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу, коју је Агенција израдила, такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.) и објавила у децембру 2016. године. Скупштине свих јединица локалне самоуправе у Србији, такође у складу с Акционим планом за Поглавље 23 (активност 2.2.10.37.), треба да до 30. јуна 2017. године усвоје своје локалне антикорупцијске планове и образују стално радно тело за праћење и спровођење плана, у складу с овим моделом. Акциони план за Поглавље 23 Влада Републике Србије усвојила је у априлу 2016. године.

О Нацрту модела, уз подршку Сталне конференције градова и општина, 8. марта 2017. године организована је дискусија којој су присуствовали представници јединица локалних самоуправа, Министарства државне управе и локалне самоуправе и организација цивилног друштва које се баве овом темом.

У периоду од 15. до 30. марта 2017. године нова верзија нацрта објављена је на интернет страници Агенције, а заинтересована јавност је позвана да у том периоду достави своје коментаре и сугестије на овај документ.

На основу свих прикупљених коментара и сугестија текст је унапређен, а његова финална верзија је доступна овде (doc верзијаpdf верзија).

Позивамо све јединице локалне самоуправе да се упознају с овим документом и да на основу њега израде своје локалне антикорупцијске планове и образују стално радно тело за праћење и спровођење ових планова до 30. јуна 2017. године, у складу са обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.37.).

Обавештавамо вас да ће се Модел, захваљујући подршци Сталне конференције градова и општина, ускоро појавити и у форми публикације.