Мишљењe о Предлогу уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

Одбор Агенције о конкурсу за избор директора
28/12/2017
Студијска посета Агенцији за спрјечавање корупције Републике Црне Горе
28/12/2017

Мишљењe о Предлогу уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

print
Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Предлогу уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Приликом утврђивања текста Предлога уредбе, Министарство државне управе и локалне самоуправе је у потпуности или делимично уважило више препорука које је Агенција за борбу против корупције формулисала у ранијем мишљењу о тексту Нацрта измена и допуна Уредбе. Међутим, Предлог уредбе садржи извесне недостатке, који се, пре свега, односе на поступак одлучивања надлежног органа и регулисање сукоба интереса.

Агенција за борбу против корупције сматра да је отклањање идентификованих недостатака значајно за стварање адекватног правног оквира у области финансирања програма од јавног интереса које реализују удружења, као и за остварење циљева из стратешких докумената за борбу против корупције.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству државне управе и локалне самоуправе можете преузети овде.