Mišljenja o rizicima korupcije u tri nacrta zakona

Izvinjenje
10/01/2017
Analiza Nacrta Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sa preporukama za njegovo unapređenje
17/01/2017

Mišljenja o rizicima korupcije u tri nacrta zakona

print

Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenja o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi, Radnoj verziji zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i Radnoj verziji zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

U mišljenju o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi istaknuto je da je zakonskim odredbama neophodno jasno predvideti kao pravilo da će se javne rasprave sprovoditi u procesu pripreme svih nacrta zakona, a ne samo onih kojima se bitno menja pravni režim u jednoj oblasti, odnosno uređuju pitanja koja posebno zanimaju javnost. Dodatno, odredbama Nacrta zakona potrebno je utvrditi obavezu sprovođenja javne rasprave i povodom polaznih osnova za izradu zakona, kao i nakon utvrđivanja teksta nacrta, te predvideti da tekst nacrta zakona upućen na javnu raspravu može biti menjan prvenstveno na osnovu prihvaćenih primedbi i sugestija iznetih tokom javne rasprave.

S druge strane, radne verzije Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima sadrže značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu reformi sistema stručnog usavršavanja i daljoj profesionalizaciji javne uprave. Međutim, pojedine predložene odredbe sadrže izvesne nedostatke i rizike korupcije koji se tiču, pre svega, upotrebe nepreciznih formulacija, nepostojanja rokova, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja i postojanja pravnih praznina.

Mišljenja koje je Agencija prosledila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave 29. decembra 2016. godine, odnosno 10. januara 2017. godine možete preuzeti ovde.