Мишљења о ризицима корупције у три нацрта закона

Извињење
10/01/2017
Aнализa Нацрта Закона о Агенцији за борбу против корупције са препорукама за његово унапређење
17/01/2017

Мишљења о ризицима корупције у три нацрта закона

print

Znak Horizontalno CirilicaАгенција за борбу против корупције припремила је мишљењa о Нацрту закона о измени Закона о државној управи, Радној верзији закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи и Радној верзији закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

У мишљењу о Нацрту закона о измени Закона о државној управи истакнуто је да је законским одредбама неопходно јасно предвидети као правило да ће се јавне расправе спроводити у процесу припреме свих нацрта закона, а не само оних којима се битно мења правни режим у једној области, односно уређују питања која посебно занимају јавност. Додатно, одредбама Нацрта закона потребно је утврдити обавезу спровођења јавне расправе и поводом полазних основа за израду закона, као и након утврђивања текста нацрта, те предвидети да текст нацрта закона упућен на јавну расправу може бити мењан првенствено на основу прихваћених примедби и сугестија изнетих током јавне расправе.

С друге стране, радне верзије Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи и Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима садрже значајне новине, које би требало да допринесу реформи система стручног усавршавања и даљој професионализацији јавне управе. Међутим, поједине предложене одредбе садрже извесне недостатке и ризике корупције који се тичу, пре свега, употребе непрецизних формулација, непостојања рокова, давања широких дискреционих овлашћења и постојања правних празнина.

Мишљења које је Агенција проследила Министарству државне управе и локалне самоуправе 29. децембра 2016. године, односно 10. јануара 2017. године можете преузети овде.