Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима

Две студијске посете Агенцији за борбу против корупције
24/07/2015
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Стручној служби
04/08/2015

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима

print
Znak-Horizontalno-CirilicaНародна скупштина разматра Предлог закона о уџбеницима, који је Влада Републике Србије усвојила на седници одржаној 25. јула 2015. године. Овим поводом, Агенција за борбу против корупције припремила је Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона и упутила га 27. јула 2015. године Народној скупштини и Влади Републике Србије.
Приликом утврђивања предложеног текста, делимично су уважене неке од препорука и сугестија, које је Агенција за борбу против корупције формулисала у Извештају са препорукама за отклањање ризика корупције и унапређење поступака одобравања и избора уџбеника из 2012. године и мишљењима на раније верзије нацрта и предлога овог закона. С друге стране, међутим, предложена решења и даље садрже извесне ризике корупције и недостатке, који се односе на питања финансирања набавке уџбеника средствима републичког буџета; поступак оцењивања и експертизе; сукоб интереса; избор и праћење уџбеника; недостатак критеријума за одлучивање и непостојање прописаних услова и критеријума за именовање чланова комисија.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело адекватном уређењу ове области и превазилажењу проблема који су се до сада јављали у пракси.

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона можете прочитати овде.