Mišljenje Agencije o novom tekstu Nacrta zakona o ulaganjima

Sednica Odbora Agencije održana u Nišu
01/10/2015
Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva održan u Novom Sadu
01/10/2015

Mišljenje Agencije o novom tekstu Nacrta zakona o ulaganjima

print
Znak-Horizontalno-CirilicaMinistarstvo privrede dostavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije novi tekst Nacrta zakona o ulaganjima na mišljenje. Novom verzijom Nacrta zakona, u članu 24, predviđeno je da po zahtevu za davanje informacija o posebnim investicionim ugovorima i programima u vezi sa ulaganjima, postupa Vlada. S obzirom na to da Nacrtom zakona nije određeno šta predstavlja posebni investicioni ugovor, nejasno je u kojim situacijama će Vlada postupati po zahtevima za davanje informacija. Dodatno, propisivanjem da Vlada postupa po zahtevu za davanje informacija o programima u vezi sa ulaganjima, iako prema predloženom rešenju investicione programe utvrđuju jedinica lokalne samouprave, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, onemogućava se izjavljivanje žalbe tražioca informacije Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i suštinska zaštita ovog prava. Imajući u vidu sve navedeno, Agencija je preporučila da se ova odredba izmeni.

Pored pomenutog, Agencija je utvrdila da su delimično uvažene neke od preporuka iz mišljenja o prethodnoj verziji Nacrta zakona i napomenula da je u cilju otklanjanja identifikovanih nedostataka i rizika korupcije potrebno u potpunosti usvojiti sve date sugestije.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu privrede 23. septembra 2015. godine možete preuzeti ovde.