Mišljenje Agencije na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine

Sastanak u okviru projekta razvojne saradnje Republike Slovenije sa Republikom Srbijom „Pomoć u sprečavanju korupcije“ („Posmatrač“)
08/06/2016
Predstavnica Agencije na prezentaciji rezultata monitoringa korupcije u Jugoistočnoj Evropi za 2016. godinu
14/06/2016

Mišljenje Agencije na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine

print
logo_acas_cirPovodom različitih interpretacija Mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije, o tome da li je Slavica Subotić Braun u sukobu interesa, koje je zatražilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Agencija za borbu protiv korupcije saopštava da je u Mišljenju detaljno objašnjeno da na osnovu zakonskih odredaba funkcija člana Programskog saveta jeste javna funkcija, a da funkcija direktora Programa nije javna funkcija, već posao.

U Mišljenju je ocenjeno da se, imajući u vidu nadležnosti Programskog saveta RTV, s jedne, i poslove direktora Programa RTV, s druge strane – „obavljanjem navedenog posla ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije člana Programskog saveta RTV”. Ovo stoga što funkcioner može doći u situaciju da kao član Programskog saveta daje preporuke i da donosi zaključke koji su u vezi sa radom Poslovne jedinice Program u kojem je direktor, što bi bilo u suprotnosti sa odredbama čl. 27. st. 2. i 3. Zakona o Agenciji kojima je propisana obaveza funkcionera „da stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije i da je dužan da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije, a u slučaju da ne može da izbegne takav odnos ili takav odnos već postoji, da učini sve što je potrebno radi zaštite javnog interesa”.

Mišljenje Agencije dostupno je ovde.