Мишљење Агенције на захтев Независног друштва новинара Војводине

Састанак у оквиру пројекта развојне сарадње Републике Словеније са Републиком Србијом „Помоћ у спречавању корупције“ („Посматрач“)
08/06/2016
Представница Агенције на презентацији резултата мониторинга корупције у Југоисточној Европи за 2016. годину
14/06/2016

Мишљење Агенције на захтев Независног друштва новинара Војводине

print
logo_acas_cirПоводом различитих интерпретација Мишљења Агенције за борбу против корупције, о томе да ли је Славица Суботић Браун у сукобу интереса, које је затражило Независно друштво новинара Војводине (НДНВ), Агенција за борбу против корупције саопштава да је у Мишљењу детаљно објашњено да на основу законских одредаба функција члана Програмског савета јесте јавна функција, а да функција директора Програма није јавна функција, већ посао.

У Мишљењу је оцењено да се, имајући у виду надлежности Програмског савета РТВ, с једне, и послове директора Програма РТВ, с друге стране – „обављањем наведеног посла угрожава непристрасно вршење јавне функције члана Програмског савета РТВ”. Ово стога што функционер може доћи у ситуацију да као члан Програмског савета даје препоруке и да доноси закључке који су у вези са радом Пословне јединице Програм у којем је директор, што би било у супротности са одредбама чл. 27. ст. 2. и 3. Закона о Агенцији којима је прописана обавеза функционера „да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције и да је дужан да избегава стварање односа зависности према лицу које би могло да утиче на његову непристрасност у вршењу јавне функције, а у случају да не може да избегне такав однос или такав однос већ постоји, да учини све што је потребно ради заштите јавног интереса”.

Мишљење Агенције доступно је овде.