Министар одбране посетио Агенцију

Објављен каталог поклона функционера
27/04/2017
Агенција израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП)
12/05/2017

Министар одбране посетио Агенцију

print
Током посете Агенцији за борбу против корупције министар одбране Зоран Ђорђевић нагласио је значај рада Агенције за борбу против корупције као независног државног органа и водеће институције у борби против корупције.

Учесници састанка в.д. директора Верка Атанасковић и министар одбране Зоран Ђорђевић разменили су мишљења и истакли неколико изазова. Наиме, у организационој структури Министарства одбране постоје унутрашње јединице које могу носити ризик од корупције, те је неопходно да поред већ постојећих службеника министарства који се сматрају функционерима по Закону о Агенцији за борбу против корупције у обзир, између осталих, буду узети и генерали и војни службеници на положају.

Постигнут је договор да ће Агенција за борбу против корупције и Министарство одбране предузети неопходне кораке, како би и та лица у Нацрту закона о Агенцији за борбу против корупције, била обухваћена појмом јавног функционера, односно, под контролом и надлежношћу Агенције за борбу против корупције.