Министарство здравља разрешило директорку Специјалне болнице у Сијаринској бањи

Министарство за рад извршиће ревизију новчане социјалне помоћи лицима која се јављају као донатори политичким странкама
09/06/2015
Још 17 едукатора о етици и интегритету
11/06/2015

Министарство здравља разрешило директорку Специјалне болнице у Сијаринској бањи

print
Znak-Horizontalno-CirilicaПоступајући по иницијативи Агенције за борбу против корупције за разрешење Добрице Пуреновић са јавне функције директора Специјалне болнице “Гејзер“ Сијаринска Бања, Министарство здравља је дана 01.06.2015. године Агенцији доставило решење којим је Добрица Пуреновић разрешена са јавне функције директора Специјалне болнице “Гејзер“ Сијаринска Бања.

Да подсетимо, Агенција за борбу против корупције је у поступку који је водила по службеној дужности донела решење којим је утврђено да је Добрица Пуреновић, директорка Специјалне болнице “Гејзер“ Сијаринска Бања, поступила супротно одредбама чл. 27. и 32. ст. 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је дана 25.02.2014. године са својим сином Перицом Пуреновићем закључила Уговор о раду број 133/14, којим је Перица Пуреновић у овој установи засновао радни однос на одређено време на пословима референта маркетинга и јавних набавки, чиме је интересно погодовала повезаном лицу и тако довела у сумњу поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, а да о сукобу интереса који је имала у овој ситуацији није писмено обавестила Министарство здравља и Агенцију за борбу против корупције. Такође је утврђено да је именована поступила супротно одредби чл. 33. ст. 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер током вршења јавне функције директора Специјалне болнице “Гејзер“ Сијаринска Бања обавља посао заступника приватног привредног друштва Предузеће за производњу, услуге и трговину експорт – импорт “Зенит Пуреновић Драган и ортаци“ ОД Медвеђа, због чега јој је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције директора Специјалне болнице “Гејзер“ Сијаринска Бања.