Министарство за рад извршиће ревизију новчане социјалне помоћи лицима која се јављају као донатори политичким странкама

Прилози правних лица политичким субјектима
08/06/2015
Министарство здравља разрешило директорку Специјалне болнице у Сијаринској бањи
10/06/2015

Министарство за рад извршиће ревизију новчане социјалне помоћи лицима која се јављају као донатори политичким странкама

print

Znak-Horizontalno-CirilicaАгенција за борбу против корупције добила је одговор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поводом дописа којим је тражено да Министарство размотри основ и оправданост примања средстава по основу остваривања права на новчану социјалну помоћ лицима која се јављају као даваоци прилога политичким субјектима за изборну кампању за избор народних посланика и за избор одборника у Скупштину града Београда.

У одговору Министарства наводи се да су лица, примаоци новчане социјалне помоћи, право на новчану социјалну помоћ остварила пред 23 центра за социјални рад, од чега је само један са територије града Београда.

Како су центри за социјални рад установе које, између осталог, процењују потребе корисника, спроводе поступке и одлучују о правима на материјална давања, дат је налог центрима да доставе:

а) за кориснике новчане социјалне помоћи који право остварују у неограниченом трајању – извештај о преиспитивању услова за остваривање наведеног права;

б) за кориснике који право остварују у ограниченом трајању, а за које Закон о социјалној заштити не предвиђа поступак преиспитивања – предмете корисника ради ревизије;

в) за кориснике који више не остварују право – детаљан писани извештај о социо-економским приликама породице док су били корисници права на новчану социјалну помоћ у периоду остваривања права.

Центрима за социјални рад је наложено да Министарству доставе наведене извештаје најкасније до 15. јуна 2015. године, а да предмете корисника доставе осам дана од дана достављања захтева центру.

По достављању извештаја центара за социјални рад и извршене ревизије од стране Министарства, Агенцији ће бити достављен комплетан извештај о утврђеном чињеничном стању.