Međuinstitucionalna saradnja u okviru realizacije mera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Unapređenje kapaciteta policije u borbi protiv korupcije
18/05/2015
Filmovi za jačanje etike i integriteta u javnoj upravi
21/05/2015

Međuinstitucionalna saradnja u okviru realizacije mera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije

print

Znak Horizontalno CirilicaAgencija za privatizaciju, kao nosilac aktivnosti 3.3.2.1. Akcionog plana za borbu protiv korupcije, inicirala je izradu Memoranduma o saradnji između ove institucije i Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Saveta za borbu protiv korupcije i Agencije za borbu protiv korupcije, koji je potpisan u maju 2014. godine.

Na prvom polugodišnjem sastanku potpisnika ovog Memoranduma, održanom 29. decembra 2014. godine, izrađene su i Preporuke i zadaci.

Kao doprinos zajedničkim aktivnostima institucija, potpisnica Memoranduma, Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Mišljenje o rizicima korupcije u propisima koji uređuju postupak privatizacije, reorganizacije i stečaja.

U okviru navedene saradnje, Agencija za privatizaciju i Agencija za borbu protiv korupcije zajednički planiraju organizaciju obuke o primeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije za zaposlene u Agenciji za privatizaciju.