Међуинституционална сарадња у оквиру реализације мера из Акционог плана за борбу против корупције

Унапређење капацитета полиције у борби против корупције
18/05/2015
Филмови за јачање етике и интегритета у јавној управи
21/05/2015

Међуинституционална сарадња у оквиру реализације мера из Акционог плана за борбу против корупције

print

Znak Horizontalno CirilicaАгенција за приватизацију, као носилац активности 3.3.2.1. Акционог плана за борбу против корупције, иницирала је израду Меморандума о сарадњи између ове институције и Врховног касационог суда, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Савета за борбу против корупције и Агенције за борбу против корупције, који је потписан у мају 2014. године.

На првом полугодишњем састанку потписника овог Меморандума, одржаном 29. децембра 2014. године, израђене су и Препоруке и задаци.

Као допринос заједничким активностима институција, потписница Меморандума, Агенција за борбу против корупције израдила је Мишљење о ризицима корупције у прописима који уређују поступак приватизације, реорганизације и стечаја.

У оквиру наведене сарадње, Агенција за приватизацију и Агенција за борбу против корупције заједнички планирају организацију обуке о примени Закона о Агенцији за борбу против корупције за запослене у Агенцији за приватизацију.