Мајда Кршикапа, директорка Агенције за борбу против корупције од 18. септембра до 13. новембра 2017.

Мајда Кршикапа,  директор Агенције за борбу против корупције

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом, са вишегодишњим искуством у раду у државним органима и на пољу спровођења реформи у области владавине права, стеченим деловањем на међународном плану. На чело Агенције долази са места секретара Високог савета судства.

На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1993. године, а правосудни испит је положила 1995. године.

Од 1993. до 2001. године ради као приправник и адвокат у адвокатској канцеларији у Београду.

Од 2001. до 2003. године шеф је регионалне канцеларије Данског института за људска права у Београду, за Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину. У склопу програма Данског института за људска права, у периоду од 2003. до 2004. године ради у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у Бироу за међународну сарадњу, стратешко планирање и пројекте. Посао је подразумевао и пружање правне помоћи у примени Документа визије за реформу полиције и успостављања Службе Генералног инспектора МУП-а.

У Дански институт за људска права враћа се 2004. године, где до децембра 2005. године ради на програму реформе Министарства правде Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Црне Горе. Правну помоћ пружа и Министарству за људска и мањинска права при изради програма законодавне реформе у вези са писањем иницијалних и периодичних извештаја по ратификованим конвенцијама УН и Савета Европе.

Од 2006. до 2013. године, у Врховном суду Србије односно Врховном касационом суду ради као саветник за европске интеграције и хармонизацију прописа и послове везане за међународну сарадњу.

Током 2007. године упућена је од стране Врховног суда Србије у Европски суд за људска права, секција за Републику Србију, где поступа по притужбама које наши грађани подносе том суду.

У марту 2013. године именована је за секретара Високог савета судства.

Учествовала је испред Високог савета судства у изради Акционог плана за Поглавље 23 – правосуђе и основна права; заменик је члана Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа 2013-2018.

Говори енглески језик.

Одбор Агенције за борбу против корупције на седници одржаној 6. септембра 2017. године,  једногласно је изабрао Мајду Кршикапa, секретара Високог савета судства, за директора Агенције за борбу против корупције, на мандат од пет година.

(фото: Бојан Џодан)