Максимални износи давања за изборе у Београду

Осврт Агенције за борбу против корупције поводом Индекса перцепције корупције
22/02/2018
Подсетник за јединице локалне самоуправе и Аутономну покрајину Војводине
02/03/2018

Максимални износи давања за изборе у Београду

print

Агенција за борбу против корупције подсећа да политички субјекти за финансирање трошкова изборне кампање за избор одборника Скупштине града Београда, поред средстава из јавних извора, могу да прикупљају и средства из приватних извора.

Законом о финансирању политичких активности одређена је максимална вредност давања у календарској години када се избори одржавају. За физичко лице максимална вредност давања износи 20 просечних месечних зарада, док за правно лице износи 200 просечних месечних зарада.

Према подацима Републичког завода за статистику просечна месечна зарада у Републици Србији у 2017. години је износила 47.893,00 динара, тако да максимална вредност давања једног физичког лица може износити највише 957.860,00 динара, док максимална вредност давања правног лица може износити највише 9.578.600,00 динара.

Вредност давања је укупна вредност свих новчаних и неновчаних давања.