Lista vrednovanja i rangiranja predloga projekata prispelih na Konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije prati predsedničku kampanju
23/03/2017
Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti
29/03/2017

Lista vrednovanja i rangiranja predloga projekata prispelih na Konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva

print
Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije je 7. februara raspisala sedmi po redu konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva u oblasti borbe protiv korupcije. Na konkurs je pristiglo ukupno osam predloga prejekata. Konkursna komisija je na osnovu unapred definisanih kriterijuma izvršila ocenjivanje projekata i formirala Listu vrednovanja i bodovanja. Rok za izjavu prigovora na Listu je tri dana od njenog objavljivanja.

Lista vrednovanja i rangiranja

Zapisnik 29.03.2017.

Zapisnik 23.03.2017.

Zapisnik 15.03.2017.