Kršikapa i Oricio: Nastavak saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i Misije OEBS-a u Srbiji

Podignuta optužnica u slučaju Sanje Mihailović po predstavci Slobodana Radišića
01/11/2017
Analiza postupanja u slučajevima povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti od 2011. do 31.08.2017. godine
03/11/2017

Kršikapa i Oricio: Nastavak saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i Misije OEBS-a u Srbiji

print

Unapređenje saradnje u oblasti usaglašavanja aktivnosti Agencije sa međunarodnim standardima na polju borbe protiv korupcije bila je tema današnjeg sastanka direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Majde Kršikape i ambasadora Andree Oricia, šefa Misije OEBS-a u Srbiji. Sastanku su prisustvovali i Tomazo Diegoli, savetnik za politička pitanja, Artur Grejem šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava i Dejan Damnjanović šef kancelarije direktora Agencije.

Oni su razgovarali i o predstojećoj regionalnoj konferenciji, koju Agencija organizuje povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, a uz podršku Misije OEBS-a. Ambasador Oricio je istakao važnost održavanja regionalne konferencije u Beogradu kao prilike za Srbiju da okupi i razmeni najbolje prakse o pitanjima značajnim za antikorupcijsko delovanje iz regiona a i šire,  kao i to da upravo srpska agencija može da postane primer u regionu na koji način treba razvijati prevenciju i borbu protiv korupcije.

Kršikapa se zahvalila ambasadoru Oriciju na dosadašnjoj podršci Misije OEBS-a, ali i na razmeni znanja i iskustava kroz uspešnu dugogodišnju saradnju.