Која је улога запослених у јавном сектору

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Закона о посебним условима продаје одређених непокретности у својини Републике Србије
06/08/2015
Неопходне допуне и прецизирање одредби – Мишљење о Нацрту закона о улагањима
28/08/2015

Која је улога запослених у јавном сектору

print
imageЗавршено је снимање 7 кратких едукативних филмова које Агенција за борбу против корупције користи у својим едукативним активностима за јавне службенике и функционере. За реализацију филмова била је задужена продукцијска кућа Беомедија, а пројекат је финансијски подржао USAID/JRGA (Пројекат за реформу правосуђа и добру управу). Филмови су постављени на YouTube канал Агенције – MyIntegrity и доступни су јавности.

Едукативни серијал садржи седам видео епизода које имају за циљ да информишу и продубе знања запослених у јавном сектору о вредностима, етичким правилима и пожељним понашањима.

 

Епизода I: Агенција за борбу против корупције
У првој епизоди сазнаћете који механизми за спречавање корупције постоје у Републици Србији, а добићете и ближе информације о надлежностима и делокругу рада Агенције за борбу против корупције.

 

Епизода II: Вредности запослених у јавном сектору
У другој епизоди приказује се улога руководилаца, функционера и других запослених у јавном сектору, која је специфична јер њу одређује служење јавном интересу. Својим понашањем запослени у јавном сектору директно утичу на начин обављања задатака у институцијама, на углед органа као и на поверење које грађани имају у те институције.

 

Епизода III: Хијерархија одговорности
У трећој епизоди обрађен је појам одговорности у јавном сектору, као и фактори који могу позитивно и негативно утицати на осећај одговорности и одговорно поступање руководилаца и запослених у јавном сектору.

 

Епизода IV: Етичке дилеме
Када се у пословном и приватном животу нађемо између две супротстављене вредности, није увек лако донети одлуку. У четвртој епизоди приказане су две етичке дилеме из радног окружења као и модели које можемо користити у њиховом решавању.

 

Епизода V: Интегритет
У петој епизоди представљен је значај грађења и очувања интегритета у било којој институцији система. Кроз представљање једне релативно честе ситуације, приказано је како мањак интегритета утиче на функционисање институције, али и како се усклађивањем нормативне регулативе, организационог деловања и кадровског планирања побољшава функционисање институције и враћа поверење грађана.

 

Епизода VI: Поклон
У шестој епизоди дају се одговори на нека питања о поклону. Шта је поклон? Сме ли руководилац, функционер или други запослени у јавном сектору да прими поклон? Када поклон прелази у мито? Шта је пригодни а шта протоколарни поклон?

 

Епизода VII: Сукоб интереса
У седмој епизоди обрађује се појам сукоба интереса. Сукоб интереса је ситуација у којој се свако може наћи, па и државни службеник, руководилац, функционер… Специфичност запослених у јавном сектору која их чини професионалним и која произлази из њихове улоге – јесте компетенција да ситуацију сукоба интереса препознају и на њу на одговарајући начин одреагују.