Kontrola oglašavanja političkih subjekata tokom izbornih kampanja za Beograd

Rok za prijavu poklona
20/02/2018
Osvrt Agencije za borbu protiv korupcije povodom Indeksa percepcije korupcije
22/02/2018

Kontrola oglašavanja političkih subjekata tokom izbornih kampanja za Beograd

print
 U okviru aktivnosti kontrole finansiranja izbornih aktivnosti političkih subjekata (koalicija, grupa građana i stranaka), predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije vršiće kontrolu o pruženim uslugama oglašavanja političkih subjekata koji imaju proglašene izborne liste za izbor odbornika Skupštine grada Beograda koji su raspisani za 4. mart 2018. godine.

Kontrolom Agencije biće obuhvaćeni mediji koji pokrivaju teritoriju Grada Beograda.