Konsultacije sa kolegama iz Poljske

Zoran Stojiljković predsednik Odbora Agencije
12/03/2015
Poseta kolega iz Poljske 12. 03. 2015.
12/03/2015

Konsultacije sa kolegama iz Poljske

print

DSC01477 U dvodnevnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije borave direktor Nacionalne izborne komisije Poljske, Kristof Lorenc, i glavni specijalista u Odeljenju za kontrolu finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, Tomas Gasior.

Ovo je drugi susret predstavnika Agencije sa poljskim kolegama, nakon posete predstavnika Agencije Poljskoj, u septembru 2014. godine.

Diskusija je usmerena na oblast finansiranja političkih aktivnosti, sa posebnim osvrtom na dubinsku kontrolu stranačkih priloga, kao i metodologiju kontrole finansijskih izveštaja. Razmatra se i uloga Agencije prilikom kontrolisanja kreditnih aranžmana za finansiranje kampanja, kao i izazovi u praksi u ovoj oblasti borbe protiv korupcije.

Tema razgovora biće i zakonodavna rešenja u ovoj oblasti, posebno imajući u vidu dugogodišnju praksu primene oštrijih mehanizama i politike sankcionisanja u Poljskoj.

Poseta je organizovana uz podršku Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (ODIHR/OEBS).

Galerija