Консултације поводом израде плана интегритета

Агенција објављује мишљења о Предлогу закона о Националној академији за јавну управу и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима
03/10/2017
Партнерство агенција за борбу против корупције Србије и Италије
11/10/2017

Консултације поводом израде плана интегритета

print
 У складу са чланом 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС) прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа.
Агенција за борбу против корупције дана 20.10.2017. године у периоду од 9 до 14 часова организује „Консултативни дан“ за представнике радних група обвезника израде плана интегритета, у просторијама Агенције на првом спрату, Царице Милице 1.

Уколико радна група има било каквих недоумица у вези са израдом плана интегритета у апликацији (код процене ризика или одређивања мера побољшања) можете се пријавити путем телефона 011 41 49 100 опција 5, до 18.10.2017. године. Предвиђено време консултација у односу на сваку појединачно пријављену институцију је 60 минута.