Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva održan u Novom Sadu

Mišljenje Agencije o novom tekstu Nacrta zakona o ulaganjima
01/10/2015
„Da li treba da budem hrabar da bih bio pošten?“
07/10/2015

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva održan u Novom Sadu

print
DSCN1617Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) održan je u Novom Sadu u sredu 30. septembra 2015. godine, sa početkom u 11:00 u prostorijama hotela „Centar“. Na sastanak su pozvane OCD sa teritorije Vojvodine.

Ovaj sastank četvrti je u nizu koji je Agencija organizovala sa ciljem uspostavljanja sistema kontinuiranih konsultacija sa OCD u oblasti borbe protiv korupcije (mera 4.5.6 iz Akconog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupicije od 2013. do 2018. godine) i povećanja aktivnog učešća OCD u borbi protiv korupcije.

Na sastanku su bili predstavljeni rezultati istraživanja uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou koje je sprovela Agencija za borbu protiv korupcije, a koji treba da prethode lokalnim i pokrajinskim antikorupcijskim javnim politikama, odnosno akcionim planovima za borbu protiv korupcije. Tema sastanka su bili i mogući oblici saradnje organizacija civilnog društva sa Agencijom za borbu protiv korupcije.

Sastanak je imao za cilj da se do sada identifikovane oblasti iz analize uzroka korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou verifikuju i dopune primerima, odnosno da se dopune oblasti i rizici za nastanak korupcije iz perspektive, na osnovu iskustava i zapažanja civilnog društva.

Predstavnici organizacija civilnog društva aktivno i konstruktivno su analizirali stanje u različitim oblastima funkcionisanja javnog sektora, a posebno u delu koji se odnosi na interakcije između javnog i civilnog sektora, uzroka i oblika korupcije koji nastaju na toj relaciji, kao i mogućih mera za suzbijanje korupcije u toj oblasti. U toku diskusije dobijene su korisne informacije i podaci koji mogu biti ugrađeni u buduće modele lokalnih i pokrajinskih antikorupcijskih planova.

U toku diskusije, predstavnici Agencije su organizacijama civilnog društva ukazali na moguće i potrebne načine uključivanja civilnog društva u proces osmišljavanja, praćenja i vrednovanja lokalnih i pokrajinskih antikorupcijskih mehanizama i planova.

Na sastanku je bilo prisutno 16 učesnika iz 11 organizacija koje su u svojoj praksi vršile monitoring rada državnih organa, ili su imale projekte u oblasti borbe protiv korupcije. Sedam učesnika je iz organizacija koje se bave medijima ili svoje aktivnosti sprovode putem javnih glasila (Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novosadska novinarska škola i Zelena inicijativa); dve organizacije su omladinske (Centar za omladinski rad i Studenska unija Srbije); razvojem građanskog društva bave se Centar za regionalizam, Europolis, Fondacija za razvoj domaćinstva, Evropska Vojvodina (deo Evropskog pokreta Srbije), Svet i Dunav (članica Danube Civil Societe Forum – međunarodne mreže organizacija zemalja podunavskog regiona) i Društvo za borbu protiv korupcije (DRPKO).

 

Foto galerija