Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва одржан у Новом Саду

Мишљење Агенције о новом тексту Нацрта закона о улагањима
01/10/2015
„Да ли треба да будем храбар да бих био поштен?“
07/10/2015

Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва одржан у Новом Саду

print
DSCN1617Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) одржан је у Новом Саду у среду 30. септембра 2015. године, са почетком у 11:00 у просторијама хотела „Центар“. На састанак су позване ОЦД са територије Војводине.

Овај састанк четврти је у низу који је Агенција организовала са циљем успостављања система континуираних консултација са ОЦД у области борбе против корупције (мера 4.5.6 из Акцоног плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупиције од 2013. до 2018. године) и повећања активног учешћа ОЦД у борби против корупције.

На састанку су били представљени резултати истраживања узрока и појавних облика корупције на локалном и покрајинском нивоу које је спровела Агенција за борбу против корупције, а који треба да претходе локалним и покрајинским антикорупцијским јавним политикама, односно акционим плановима за борбу против корупције. Тема састанка су били и могући облици сарадње организација цивилног друштва са Агенцијом за борбу против корупције.

Састанак је имао за циљ да се до сада идентификоване области из анализе узрока корупције на локалном и покрајинском нивоу верификују и допуне примерима, односно да се допуне области и ризици за настанак корупције из перспективе, на основу искустава и запажања цивилног друштва.

Представници организација цивилног друштва активно и конструктивно су анализирали стање у различитим областима функционисања јавног сектора, а посебно у делу који се односи на интеракције између јавног и цивилног сектора, узрока и облика корупције који настају на тој релацији, као и могућих мера за сузбијање корупције у тој области. У току дискусије добијене су корисне информације и подаци који могу бити уграђени у будуће моделе локалних и покрајинских антикорупцијских планова.

У току дискусије, представници Агенције су организацијама цивилног друштва указали на могуће и потребне начине укључивања цивилног друштва у процес осмишљавања, праћења и вредновања локалних и покрајинских антикорупцијских механизама и планова.

На састанку је било присутно 16 учесника из 11 организација које су у својој пракси вршиле мониторинг рада државних органа, или су имале пројекте у области борбе против корупције. Седам учесника је из организација које се баве медијима или своје активности спроводе путем јавних гласила (Независно друштво новинара Војводине, Новосадска новинарска школа и Зелена иницијатива); две организације су омладинске (Центар за омладински рад и Студенска унија Србије); развојем грађанског друштва баве се Центар за регионализам, Еурополис, Фондација за развој домаћинства, Европска Војводина (део Европског покрета Србије), Свет и Дунав (чланица Danube Civil Societe Forum – међународне мреже организација земаља подунавског региона) и Друштво за борбу против корупције (ДРПКО).

 

Фото галерија