KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA organizacijama civilnog društva za alternativno izveštavanje

Grad Beograd dostavio kopiju evidencije o poklonima za 2016. godinu
19/05/2017
Agencija objavila tri mišljenja o nacrtima zakona iz oblasti javne uprave
23/05/2017

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA organizacijama civilnog društva za alternativno izveštavanje

print
Agencija za borbu protiv korupcije raspisala je javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju dva projekta alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23.

Opšti cilj konkursa jeste da obezbedi alternativne informacije o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje Borba protiv korupcije, o pet aktivnosti iz potpoglavlja Pravosuđe i tri aktivnosti iz potpoglavlja Osnovna prava.

Ukupna finansijska sredstva iznose 4.513.000,00 dinara i biće dodeljena za dva projekta u jednakim iznosima od po 2.256.500,00 dinara, u skladu sa definisanim kriterijumima.

Konkurs je otvoren do 21. juna 2017. godine.

Odluka o sprovođenju javnog konkursa

Uputstvo za konkurs

Formular za podnošenje predloga projekata

excel iconFormular za budžet projekta