Komentari Agencije na treći Nacrt akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje borba protiv korupcije

Razrešena direktorka Specijalne bolnice u Sokobanji
27/05/2015
Primaoci socijalne pomoći finansiraju političke stranke
01/06/2015

Komentari Agencije na treći Nacrt akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje borba protiv korupcije

print
Znak Horizontalno CirilicaTreći Nacrt akcionog plana za Poglavlje 23, koji je objavljen na internet prezentaciji Ministarstva pravde, zahteva odgovarajuće izmene u cilju obezbeđivanja delotvornog i efikasnog nadzora nad njegovim sprovođenjem.

Osnovno pitanje u vezi sa nadzorom Agencije nad sprovođenjem ovog dokumenta jeste da li će se nadzor odnositi isključivo na aktivnosti i u skladu sa tim vršiti isključivo na osnovu pokazatelja rezultata ili će se odnositi i na preporuke iz izveštaja o skriningu, čija se ispunjenost ocenjuje na osnovu formulisanih indikatora uticaja.

Komentare Agencije za borbu protiv korupcije na treći Nacrt akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje borba protiv korupcije možete pogledati ovde.