Коментари Агенције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције

Разрешена директорка Специјалне болнице у Сокобањи
27/05/2015
Примаоци социјалне помоћи финансирају политичке странке
01/06/2015

Коментари Агенције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције

print
Znak Horizontalno CirilicaТрећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, који је објављен на интернет презентацији Министарства правде, захтева одговарајуће измене у циљу обезбеђивања делотворног и ефикасног надзора над његовим спровођењем.

Основно питање у вези са надзором Агенције над спровођењем овог документа јесте да ли ће се надзор односити искључиво на активности и у складу са тим вршити искључиво на основу показатеља резултата или ће се односити и на препоруке из извештаја о скринингу, чија се испуњеност оцењује на основу формулисаних индикатора утицаја.

Коментаре Агенције за борбу против корупције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције можете погледати овде.