Истовремено вршење јавне функције са функцијама у органима спортских организација је супротно Закону о Агенцији

Агенција објављује Извештај о трошковима изборне кампање за избор председника Републике
09/11/2017
Мајда Кршикапа поднела неопозиву оставку на место директора Агенције
13/11/2017

Истовремено вршење јавне функције са функцијама у органима спортских организација је супротно Закону о Агенцији

print

У поступцима који се воде пред Агенцијом за борбу против корупције уочена је учестала појава да функционери истовремено уз јавне функције врше функције у органима спортских организација (спортско удружење или спортско привредно друштво), што је супротно одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, а у вези са Законом о спорту.

У смислу Закона о спорту, функционери не могу бити чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог управника спортске организације и у противном поступају супротно обавези функционера да се придржавају прописа који уређују њихова права и обавезе и да стварају и одржавају поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, која је прописана Законом о Агенцији.

Агенција указује на то да ће у сваком случају, када буде имала сазнања о томе да функционер истовремено врши и функцију у органима спортских организација, покретати и водити поступак за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији и у складу са законом изрицати одговарајућу меру