Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije

Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima
12/07/2016
Obučena nova grupa predavača za oblast etika i integritet u javnom sektoru
01/08/2016

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije

print
Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije

Datum oglašavanja: 19.07.2016. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 27.07.2016. godine


Tekst Internog konkursa

Obrazac 1 – Izjava